การติดเชื้อที่กระจกตาจากการใส่คอนแทคเลนส์ คอนแทคเลนส์เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สวมใส่เข้าไปโดยตรงกับกระจกตา เช่นเดียวกับแว่นตาที่สวมใส่ คอนแทคเลนส์ช่วยแก้ข้อผิดพลาดการหักเหของแสงและทำหน้าที่โดยการเพิ่มหรือลบพลังการโฟกัสไปที่กระจกตาและเลนส์ของดวงตา คอนแทคเลนส์ชนิดต่างๆ มีอะไรบ้าง? คอนแทคเลนส์มีหลายประเภท โดยทั่วไปจะอ่อนและแข็ง เลนส์ที่ซึมผ่านของก๊าซช่วยให้ออกซิเจนเข้าสู่ผิว (กระจกตา) ของดวงตาได้มากขึ้น คอนแทคเลนส์ชนิดอ่อนมาในสองรูปแบบพื้นฐาน—สวมใส่ทุกวันและสวมใส่ต่อเนื่องเลนส์ทั้งสองทำมาจากวัสดุที่บาง ยืดหยุ่น และน้ำ เลนส์ที่ใส่ทุกวันต้องถอด ทำความสะอาด และจัดเก็บทุกวัน เลนส์ Extended wear ออกแบบมาเพื่อการสวมใส่ข้ามคืน อย่างไรก็ตาม มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับเลนส์ที่สวมใส่เป็นเวลานาน ควรสวมใส่ตามระยะเวลาที่จักษุแพทย์กำหนด   คอนแทคเลนส์ชนิดแข็งช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนขึ้นในสภาพตาบางประเภท คอนแทคเลนส์ชนิดแข็งหลายชนิดมีจำหน่ายในรูปแบบแว่นตาสองชั้นการปรับให้เข้ากับคอนแทคเลนส์ชนิดแข็งอาจใช้เวลานานกว่าคอนแทคเลนส์ชนิดอ่อน คอนแทคเลนส์แบบแข็งอาจเลื่อนออกจากที่ได้ง่ายขึ้นเมื่อคุณทำกิจกรรมที่ต้องออกแรงหรือเล่นกีฬาอย่างหนัก   เลนส์นิ่มที่ใส่ทุกวันจะใส่สบายที่สุด และดวงตาของคุณจะปรับให้เข้ากับเลนส์ในเวลาน้อยกว่าคอนแทคเลนส์ชนิดแข็งเลนส์แบบนิ่มอาจสวมใส่ได้ในระหว่างการออกกำลังกายที่หนักหน่วงและเล่นกีฬา โดยมีโอกาสน้อยที่เลนส์จะหลุดออกจากตำแหน่ง  คอนแทคเลนส์ชนิดอ่อนจำเป็นต้องทำความสะอาดเป็นพิเศษ ฆ่าเชื้อ และฉีกขาดได้ง่าย ดังนั้นจึงอาจอยู่ได้ไม่นานเท่ากับคอนแทคเลนส์ชนิดแข็ง คอนแทคเลนส์ชนิดนิ่มแบบใช้แล้วทิ้งจะถูกเปลี่ยนทุกวันเป็นทุกๆสองสามเดือน […]

Continue Reading...