อาการปวดเข่าเป็นอาการปวดทั่วไปที่เกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่ในช่วงๆหนึ่งของชีวิต การออกกำลังกาย กีฬาและกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายทำให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อหรืออาการล้าที่อาจนำไปสู่อาการปวดเข่าได้ ความเจ็บปวดอาจรุนแรงมากจนทำให้ปวดมากเมื่อมีการขยับเพียงเล็กน้อย การปวดเข่าเกิดจากเอ็นอักเสบหรือเกิดการบาดเจ็บในกระดูกอ่อนหรือเส้นเอ็น การปวดเข่าเรื้อรังยังทำให้เกิดอุปสรรคต่อกิจวัตรประจำวันต่างๆ ได้ ฉะนั้นปัญหาเข่าไม่ควรถูกละเลย โรคข้อเข่าเสื่อม (OA) เป็นรูปแบบหนึ่งของโรคข้อเสื่อมหรือโรคไขข้ออักเสบที่เกิดจากข้อเข่าและทำให้เกิดอาการต่างๆ เช่น อาการปวด บวม การเติบโตของกระดูกผิดปกติ ปัญหากระดูกอ่อน และการสูญเสียการเคลื่อนไหวงา นั้นเชื่อกันว่าเป็นพืชที่เก่าแก่ที่สุดชนิดหนึ่งของโลก ซึ่งถูกกล่าวถึงโดยชาวอียิปต์โบราณว่าเป็นพืชสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพและมีการใช้มานานกว่า 5,000 ปีในการผลิตน้ำมันรสชาติดีและมีคุณค่าทางโภชนาการ โดยจะมีสีแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความหลากหลาย มีทั้ง สีขาว สีเหลือง สีดำและสีแดง การวิจัยเรื่องงาและโรคข้อเข่าเสื่อม ‍ […]

Continue Reading...